Wie is wie

Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste ouders die alle andere ouders vertegenwoordigen en hen een stem geven in de school. Hierdoor wordt een open en directe communicatie mogelijk gemaakt tussen het schoolteam en de ouders.

Ons oudercomité streeft er naar om het opvoedkundig, cultureel en materieel comfort van de school te verbeteren. Dit doet het onder andere door allerlei activiteiten te organiseren die bijkomende financiële middelen opleveren.

Er wordt maandelijks met alle leden een oudervergadering ingericht waarbij het reilen en zeilen in de school besproken wordt, activiteiten worden voorbereid en waar een gezellige sfeer heerst.

Heeft u een vraag of een voorstel?

Heeft u een opmerking?

Wenst u meer info over het oudercomité?

Bent u geïnteresseerd om toe te treden tot deze oudergroep?

Wenst u meer info?

info@kalfortsescholen.be